Facebook Instagram Tumblr WhatsApp

شروع پروسه اقامت 3

بعد از نتیجه گیری نهایی از طرف شما و تماس با ما ، همکاران ما شرایط همکاری و مدارک مورد نیاز را به شما اعلام کرده و مراحل ثبت قرارداد رسمی در دفتر تهران یا از طریق ارتباط  با دفتر آلمان  به شما اعلام میشود و پس از امضای قرارداد با ما عملا پروسه مهاجرت شما شروع شده  و در جهت پیش بردن این مسیر روبه جلو با هم همراهیم.

    ارتباط مستقیم با دفتر آلمان
    Send via WhatsApp